Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Rural Vision

Σχέδιο δράσης

Pictogrammes of the four pillars

Επιβεβαιώνοντας την ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής έναντι των αγροτικών κοινοτήτων με σκοπό την ανάπτυξή τους, η ανακοίνωση προτείνει ένα αγροτικό σχέδιο δράσης. Η πρόταση επιδιώκει: 

  • την προώθηση της εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων· 
  • την παροχή πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας· 
  • την προώθηση νέων και βελτιωμένων δεξιοτήτων· 
  • την εξασφάλιση καλύτερων υποδομών και υπηρεσιών· 
  • την αξιοποίηση του ρόλου της βιώσιμης γεωργίας και των διαφοροποιημένων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Το θεματικό της μέρος αποτελείται από τέσσερις δέσμες δράσεων και αρθρώνεται γύρω από εννέα εμβληματικές πρωτοβουλίες και δεκαπέντε συνοδευτικές δράσεις.

Κάθε δράση θα φέρει σε επαφή διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ για την υλοποίηση του οράματος και των κοινών στόχων της.

Έξι οριζόντιες δράσεις συμπληρώνουν την εικόνα.

 

Ισχυρότερες αγροτικές περιοχές

Συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές

Ανθεκτικές αγροτικές περιοχές

Ευημερούσες αγροτικές περιοχές