Preskoči na glavno vsebino
Rural Vision

Akcijski načrt

Pictogrammes of the four pillars

To sporočilo dokazuje, da je Komisija ponovno zavezana podeželskim skupnostim in razvoju podeželja, zato predlaga akcijski načrt za podeželje, ki bo: 

  • spodbujal teritorialno kohezijo in ustvarjal nove priložnosti za privabljanje inovativnih podjetij; 
  • zagotavljal dostop do kakovostnih delovnih mest; 
  • spodbujal nova in izboljšana znanja in spretnosti; 
  • zagotavljal boljšo infrastrukturo in storitve; 
  • krepil vlogo trajnostnega kmetijstva in raznolikih gospodarskih dejavnosti. 

Njegov tematski del je razdeljen na štiri sklope ukrepov, ki obsegajo devet vodilnih pobud in petnajst spremljevalnih ukrepov.

Vsak ukrep bo združeval različna področja politike EU, da bi uresničili vizijo in njene skupne cilje.

Načrt dopolnjuje šest medsektorskih ukrepov.

 

Močnejša podeželska območja

Povezana podeželska območja

Odporna podeželska območja

Uspešna podeželska območja