Prejsť na hlavný obsah
Rural Vision

Akčný plán

Pictogrammes of the four pillars

Toto oznámenie navrhuje akčný plán pre vidiecke oblasti, čím Komisia obnoví svoj záväzok týkajúci sa vidieckych komunít a rozvoja vidieckych oblastí. Má za cieľ: 

  • podporiť územnú súdržnosť a vytvoriť nové príležitosti na prilákanie inovatívnych podnikov, 
  • poskytnúť prístup ku kvalitným pracovným miestam, 
  • podporiť nové a lepšie zručnosti, 
  • zabezpečiť lepšiu infraštruktúru a služby, 
  • využiť udržateľné poľnohospodárstvo a diverzifikované hospodárske činnosti. 

Tematická časť je rozdelená do štyroch blokov opatrení, ktoré tvorí deväť hlavných iniciatív a pätnásť sprievodných opatrení.

Každé opatrenie zjednotí rôzne oblasti politiky EÚ, aby sa naplnila vízia a spoločné ciele.

Šesť prierezových opatrení dopĺňa obraz.

 

Silnejšie vidiecke oblasti

Prepojené vidiecke oblasti

Odolné vidiecke oblasti

Prosperujúce vidiecke oblasti