Skip to main content
Rural Vision

Vidiecke oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a srdcom nášho hospodárstva. Tvoria základ našej identity a nášho hospodárskeho potenciálu. O naše vidiecke oblasti sa budeme starať, budeme ich chrániť a investovať do ich budúcnosti.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Akčný plán

Akčný plán zahŕňa 30 opatrení, ktoré v úzkej spolupráci realizuje 14 útvarov Európskej komisie. Spočíva na štyroch pilieroch vízie pre vidiecke oblasti.

Viac informácií o akčnom pláne.

Big house with trees on a yellow background

            Silnejšie

Circle with connections

            Prepojené

Houses on a hill with trees on a green background

             Odolné

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Prosperujúce

Vidiecky pakt

Vidiecky pakt predstavuje rámec pre spoluprácu medzi národnými, regionálnymi a miestnymi vládami, organizáciami občianskej spoločnosti, podnikmi, akademickou obcou a občanmi pri plnení spoločných cieľov vízie pre vidiecke oblasti. Má tri ciele:

Icon of an hear listening to rural voices

posilnenie hlasov vidieka a ich zaradenie medzi politické priority

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

rozvoj štruktúrysietí, spolupráce a vzájomného učenia

Icon of hands raised upwards

podpora a monitorovanie dobrovoľných záväzkov konať v záujme vízie

Viac informácií o vidieckom pakte.

Aktuality

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Nadchádzajúce podujatia