Skip to main content
Rural Vision

Maapiirkonnad on meie ühiskonna alus ja majanduse jaoks eluliselt tähtsad. Tegemist on meie identiteedi ja majanduspotentsiaali lahutamatu osaga. Kavatseme väärtustada ja kaitsta oma maapiirkondi ja investeerida nende tulevikku.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Tegevuskava

Tegevuskava sisaldab 30 meedet, mida rakendavad Euroopa Komisjoni 14 osakonda omavahelises tihedas koostöös. Töö on korraldatud maaelu arengu visiooni nelja samba alusel.

Lisateave tegevuskava kohta.

            Tugevam

            Ühendatud

             Vastupanuvõimeline

             Jõukas

Maaelupakt

Maaelupakt on raamistik koostööks riikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, ettevõtjate, teadlaste ja kodanike vahel, et tegutseda maaelu arengu visiooni ühiste sihtide saavutamise nimel. Sellel on kolm eesmärki:

Maapiirkondade esindajate arvamuste  võimendamine ja nende arvessevõtmine poliitilises tegevuses

Tegevusvõrgustiku väljakujundamine ja soodustamine, koostöö ja vastastikune õpe

Arenguvisiooni ellurakendamiseks vabatahtlikult võetavate kohustuste soodustamine ja jälgimine

Lisateave maaelupakti kohta.

Viimased uudised

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Eelseisvad üritused

  • Konverentsid ja tippkohtumised

Rural geo 2023

  • 26 - 29 juuni 2023
  • Välisüritus