Skip to main content
Rural Vision

Landsbygden är kittet som binder samman vårt samhälle och pulsen i vår ekonomi. Den är en central del av vår identitet och ekonomiska potential. Vi kommer att vårda och bevara landsbygden och investera i dess framtid.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Handlingsplan

Handlingsplanen omfattar 30 åtgärder som har tagits fram av 14 kommissionsavdelningar i nära samarbete. Den är strukturerad utifrån fyra grundläggande aspekter i landsbygdsvisionen.

Läs mer om handlingsplanen.

            Starkare

            Sammanlänkad

             Resilient

             Välmående

Landsbygdspakten

Landsbygdspakten är ett ramverk för samarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer, företag, forskare och allmänheten för att agera i linje med de gemensamma målen för landsbygdsvisionen. Visionen omfattar tre mål:

Stärka landsbygdens röst och lyfta fram landsbygdsfrågor på den politiska agendan

Strukturera och möjliggöra nätverkande, samarbete och ömsesidigt lärande

Uppmuntra och övervaka frivilliginsatser i arbetet för visionen

Läs mer om landsbygdspakten.

Aktuellt

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Kommande evenemang

  • Konferenser och toppmöten

Rural geo 2023

  • 26 - 29 juni 2023
  • Externa evenemang