Skip to main content
Rural Vision

Landsbygden är kittet som binder samman vårt samhälle och pulsen i vår ekonomi. Den är en central del av vår identitet och ekonomiska potential. Vi kommer att vårda och bevara landsbygden och investera i dess framtid.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Handlingsplan

Handlingsplanen omfattar 30 åtgärder som har tagits fram av 14 kommissionsavdelningar i nära samarbete. Den är strukturerad utifrån fyra grundläggande aspekter i landsbygdsvisionen.

Läs mer om handlingsplanen.

Big house with trees on a yellow background

            Starkare

Circle with connections

            Sammanlänkad

Houses on a hill with trees on a green background

             Resilient

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Välmående

Landsbygdspakten

Landsbygdspakten är ett ramverk för samarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer, företag, forskare och allmänheten för att agera i linje med de gemensamma målen för landsbygdsvisionen. Visionen omfattar tre mål:

Icon of an hear listening to rural voices

Stärka landsbygdens röst och lyfta fram landsbygdsfrågor på den politiska agendan

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Strukturera och möjliggöra nätverkande, samarbete och ömsesidigt lärande

Icon of hands raised upwards

Uppmuntra och övervaka frivilliginsatser i arbetet för visionen

Läs mer om landsbygdspakten.

Aktuellt

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Kommande evenemang