Skip to main content
Rural Vision

Kaimo vietovės yra mūsų visuomenės struktūra ir mūsų ekonomikos ritmas. Jos yra esminė mūsų tapatybės dalis ir mūsų ekonomikos potencialas. Mes branginsime ir saugosime savo kaimo vietoves ir investuosime į jų ateitį.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Veiksmų planas

Veiksmų plane numatyta 30 veiksmų, kuriuos įgyvendina 14 glaudžiai bendradarbiaujančių Europos Komisijos padalinių. Jis parengtas atsižvelgiant į keturis kaimo vizijos ramsčius.

Sužinokite daugiau apie veiksmų planą.

            Stipresnės

            Sujungtos

             Atsparios

             Klestinčios

Kaimo paktas

Kaimo paktas yra nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų, įmonių, akademinės bendruomenės atstovų ir piliečių bendradarbiavimo siekiant bendrų kaimo vizijos tikslų sistema. Juo siekiama trijų tikslų:

Stiprinti kaimo gyventojų balsus ir skirti jiems daugiau dėmesio politinėje darbotvarkėje.

Struktūrizuoti ir įgalinti tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir tarpusavio mokymąsi.

Skatinti ir stebėti savanoriškus įsipareigojimus veikti įgyvendinant viziją.

Sužinokite daugiau apie Kaimo paktą.

Naujausia informacija

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Būsimi renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

Rural geo 2023

  • 26 - 29 birželis 2023
  • Išorės renginys