Skip to main content
Rural Vision

Iż-żoni rurali tagħna huma n-nisġa tas-soċjetà tagħna u l-qalb tal-ekonomija tagħna. Huma parti ewlenija mill-identità u mill-potenzjal ekonomiku tagħna. Aħna se ngħożżu u nħarsu ż-żoni rurali tagħna u se ninvestu fil-ġejjieni tagħhom.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Pjan ta’ Azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jinkludi 30 azzjoni implimentati minn 14-il dipartiment tal-Kummissjoni Ewropea li ħadmu flimkien f’kooperazzjoni mill-qrib. Huwa organizzat fuq l-isfond tal-erba’ pilastri tal-viżjoni rurali.

Tgħallem aktar dwar il-pjan ta’ azzjoni.

            Aktar b’saħħtu

            Konness

             Reżiljenti

             Prosperu

Il-Patt Rurali

Il-Patt rurali huwa qafas għall-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, in-negozji, l-akkademiċi u ċ-ċittadini biex jaġixxu lejn l-għanijiet komuni tal-viżjoni rurali. Hu għandu tliet għanijiet:

L-amplifikazzjoni tal-ilħna rurali u t-tqarrib tagħhom fuq l-aġenda politika

L-istrutturar u l-iffaċilitar tan-networking, il-kollaborazzjoni u t-tagħlim reċiproku

L-inkoraġġiment u l-monitoraġġ ta’ impenji volontarji biex tittieħed azzjoni għall-viżjoni

Tgħallem aktar dwar il-Patt rurali.

Aħbarijiet reċenti

  • News article

Welcome the Rural Pact Support Office!

Get to know the newly established Rural Pact Support Office and the networking activities it will implement to animate the Rural Pact and its community.

  • News article

New perspectives on Rural Proofing

Read this article, by courtesy of William Parnell, freelance Policy Analyst and co-author of Proposals for an effective Rural Proofing model for Ireland, an independent report commissioned by the Irish Government to support the development of an effective rural proofing model for Ireland.

Avvenimenti li ġejjin