Skip to main content
Rural Vision

Iż-żoni rurali tagħna huma n-nisġa tas-soċjetà tagħna u l-qalb tal-ekonomija tagħna. Huma parti ewlenija mill-identità u mill-potenzjal ekonomiku tagħna. Aħna se ngħożżu u nħarsu ż-żoni rurali tagħna u se ninvestu fil-ġejjieni tagħhom.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Pjan ta’ Azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jinkludi 30 azzjoni implimentati minn 14-il dipartiment tal-Kummissjoni Ewropea li ħadmu flimkien f’kooperazzjoni mill-qrib. Huwa organizzat fuq l-isfond tal-erba’ pilastri tal-viżjoni rurali.

Tgħallem aktar dwar il-pjan ta’ azzjoni.

Big house with trees on a yellow background

            Aktar b’saħħtu

Circle with connections

            Konness

Houses on a hill with trees on a green background

             Reżiljenti

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Prosperu

Il-Patt Rurali

Il-Patt rurali huwa qafas għall-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, in-negozji, l-akkademiċi u ċ-ċittadini biex jaġixxu lejn l-għanijiet komuni tal-viżjoni rurali. Hu għandu tliet għanijiet:

Icon of an hear listening to rural voices

L-amplifikazzjoni tal-ilħna rurali u t-tqarrib tagħhom fuq l-aġenda politika

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

L-istrutturar u l-iffaċilitar tan-networking, il-kollaborazzjoni u t-tagħlim reċiproku

Icon of hands raised upwards

L-inkoraġġiment u l-monitoraġġ ta’ impenji volontarji biex tittieħed azzjoni għall-viżjoni

Tgħallem aktar dwar il-Patt rurali.

Aħbarijiet reċenti

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Avvenimenti li ġejjin