Direct naar de inhoud
Rural Vision

Landelijke gebieden vormen het sociale weefsel van onze samenleving en het kloppende hart van onze economie. Ze behoren tot de kern van onze identiteit en ons economisch potentieel. Wij zullen onze landelijke gebieden koesteren en in stand houden en investeren in hun toekomst.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Actieplan

Het actieplan omvat 30 acties die worden uitgevoerd door 14 nauw met elkaar samenwerkende afdelingen van de Europese Commissie. Het is opgebouwd rond de vier pijlers van de visie op het platteland.

Lees meer over het actieplan.

Big house with trees on a yellow background

            Sterker

Circle with connections

            Verbonden

Houses on a hill with trees on a green background

             Veerkrachtig

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Welvarend

Plattelandspact

Het plattelandspact is een kader waarin nationale, regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, academici en burgers samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen van de plattelandsvisie te verwezenlijken. Het heeft drie doelstellingen:

Icon of an hear listening to rural voices

De stem van het platteland versterken en hoger op de politieke agenda zetten

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Structuur en concrete vorm geven aan netwerken, samenwerken en wederzijds leren

Icon of hands raised upwards

Aanmoedigen en monitoren van vrijwillige verbintenissen die de visie concreet gestalte geven

Lees meer over het plattelandspact.

Laatste nieuws

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Aankomende evenementen