Skip to main content
Rural Vision

Lauku apvidi ir mūsu sabiedrības balsts un mūsu ekonomikas dzinējspēks. Tie ir mūsu identitātes neatņemama sastāvdaļa, un no tiem atkarīgs mūsu ekonomiskais potenciāls. Mēs gādāsim par mūsu laukiem, saglabāsim tos un ieguldīsim to nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Rīcības plāns

Rīcības plānā ir iekļautas 30 darbības, par kuru izstrādi un īstenošanu atbild 14 Eiropas Komisijas dienesti, kuri strādā ciešā sadarbībā. Šo darbību pamatā ir četri pīlāri, kas veido redzējumu par lauku apvidiem.

Plašāka informācija par rīcības plānu

            Spēcīgāki

            Savienoti

             Izturētspējīgi

             Pārtikuši

Lauku pakts

Lauku pakts ir satvars, kas palīdz veidot sadarbību starp valstu, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām un iedzīvotājiem, lai sekmētu lauku redzējuma kopīgo mērķu īstenošanu. Paktam ir trīs mērķi.

Piešķirt lielāku svaru lauku iedzīvotāju viedoklim un nodrošināt tam nozīmīgāku vietu politiskajā darba kārtībā

Strukturēt un veicināt tīklu veidošanu, sadarbību un savstarpēju mācīšanos

Stimulēt un uzraudzīt brīvprātīgu apņemšanos rīkoties saskaņā ar redzējumu

Jaunākās ziņas

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Gaidāmie pasākumi

  • Konferences un samiti

Rural geo 2023

  • 26 - 29 jūnijs 2023
  • Ārējs pasākums