Skip to main content
Rural Vision

Lauku apvidi ir mūsu sabiedrības balsts un mūsu ekonomikas dzinējspēks. Tie ir mūsu identitātes neatņemama sastāvdaļa, un no tiem atkarīgs mūsu ekonomiskais potenciāls. Mēs gādāsim par mūsu laukiem, saglabāsim tos un ieguldīsim to nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Rīcības plāns

Rīcības plānā ir iekļautas 30 darbības, par kuru izstrādi un īstenošanu atbild 14 Eiropas Komisijas dienesti, kuri strādā ciešā sadarbībā. Šo darbību pamatā ir četri pīlāri, kas veido redzējumu par lauku apvidiem.

Plašāka informācija par rīcības plānu

Big house with trees on a yellow background

            Spēcīgāki

Circle with connections

            Savienoti

Houses on a hill with trees on a green background

             Izturētspējīgi

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Pārtikuši

Lauku pakts

Lauku pakts ir satvars, kas palīdz veidot sadarbību starp valstu, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām un iedzīvotājiem, lai sekmētu lauku redzējuma kopīgo mērķu īstenošanu. Paktam ir trīs mērķi.

Icon of an hear listening to rural voices

Piešķirt lielāku svaru lauku iedzīvotāju viedoklim un nodrošināt tam nozīmīgāku vietu politiskajā darba kārtībā

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Strukturēt un veicināt tīklu veidošanu, sadarbību un savstarpēju mācīšanos

Icon of hands raised upwards

Stimulēt un uzraudzīt brīvprātīgu apņemšanos rīkoties saskaņā ar redzējumu

Jaunākās ziņas

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Empowering remote areas: Kiruna Declaration paves the way for a just transition

The Bureau of the Committee of the Regions, gathering European Union's local and regional leaders, met in Kiruna, Sweden, in April. They have adopted the Kiruna Declaration, calling the EU institutions to take into account the specific challenges faced by remote areas in the EU budget.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Gaidāmie pasākumi