Skip to main content
Rural Vision

Селските райони са тъканта на обществото ни и пулсът на нашата икономика. Те са важна част от нашата идентичност и икономическия ни потенциал. Ние ще ценим и опазваме нашите селски райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

План за действие

Планът за действие включва 30 действия, изпълнявани от 14 ведомства на Европейската комисия, които работят в тясно сътрудничество. Той е организиран в съответствие с четирите стълба на визията за селските райони.

Научете повече за плана за действие.

Big house with trees on a yellow background

            По-силни

Circle with connections

            Свързани

Houses on a hill with trees on a green background

             Устойчиви

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Проспериращи

Пакт за селските райони

Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между националните, регионалните и местните органи на управление, организациите на гражданското общество, предприятията, академичните среди и гражданите за постигане на общите цели на визията за селските райони. Той си поставя три цели:

Icon of an hear listening to rural voices

Предоставяне на повече възможности на селските райони да изразяват мнението си и поставянето им на по-високо място в политическия дневен ред

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Структуриране и създаване на възможности за установяване на контакти, сътрудничество и взаимно обучение

Icon of hands raised upwards

Насърчаване и наблюдение на доброволните ангажименти за предприемане на действия във връзка с визията

Научете повече за Пакта за селските райони.

Новини

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Предстоящи прояви