Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Rural Vision

Селските райони са тъканта на обществото ни и пулсът на нашата икономика. Те са важна част от нашата идентичност и икономическия ни потенциал. Ние ще ценим и опазваме нашите селски райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

План за действие

Планът за действие включва 30 действия, изпълнявани от 14 ведомства на Европейската комисия, които работят в тясно сътрудничество. Той е организиран в съответствие с четирите стълба на визията за селските райони.

Научете повече за плана за действие.

            По-силни

            Свързани

             Устойчиви

             Проспериращи

Пакт за селските райони

Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между националните, регионалните и местните органи на управление, организациите на гражданското общество, предприятията, академичните среди и гражданите за постигане на общите цели на визията за селските райони. Той си поставя три цели:

Предоставяне на повече възможности на селските райони да изразяват мнението си и поставянето им на по-високо място в политическия дневен ред

Структуриране и създаване на възможности за установяване на контакти, сътрудничество и взаимно обучение

Насърчаване и наблюдение на доброволните ангажименти за предприемане на действия във връзка с визията

Научете повече за Пакта за селските райони.

Новини

  • News article

Welcome the Rural Pact Support Office!

Get to know the newly established Rural Pact Support Office and the networking activities it will implement to animate the Rural Pact and its community.

  • News article

New perspectives on Rural Proofing

Read this article, by courtesy of William Parnell, freelance Policy Analyst and co-author of Proposals for an effective Rural Proofing model for Ireland, an independent report commissioned by the Irish Government to support the development of an effective rural proofing model for Ireland.

Предстоящи прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

DESIRA Final conference

  • 26 - 27 април 2023
  • Външна проява