Skip to main content
Rural Vision

Landdistrikterne udgør rygraden i samfundet og drivkraften i økonomien. De er en central del af vores identitet og vores økonomiske potentiale. Vi vil værne om og bevare vores landdistrikter og investere i deres fremtid.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Handlingsplan

Handlingsplanen omfatter 30 aktioner, der gennemføres af 14 afdelinger i Kommissionen i tæt samarbejde. Den er organiseret i forhold til de fire søjler i visionen for landdistrikterne.

Læs mere om handlingsplanen.

Big house with trees on a yellow background

            Stærke

Circle with connections

            Forbundne

Houses on a hill with trees on a green background

             Modstandsdygtige

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Fremgangsrige

Pagten for landdistrikterne

Pagten for landdistrikterne er en ramme for samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, virksomheder, forskere og borgere med henblik på at nå de fælles mål for visionen for landdistrikterne. Den har tre mål:

Icon of an hear listening to rural voices

Styrke landdistrikternes stemme og sætte dem højere på den politiske dagsorden

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Strukturere og facilitere etableringen af netværk, samarbejde og gensidig læring

Icon of hands raised upwards

Tilskynde til og overvåge frivillige tilsagn om at handle for visionen

Læs mere om landdistriktspagten.

Seneste nyt

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Kommende arrangementer