Přejít na hlavní obsah
Rural Vision

Venkovské oblasti jsou základní strukturou naší společnosti a hybnou silou našeho hospodářství. Jsou hlavní součástí naší identity a našeho hospodářského potenciálu. Našich venkovských oblastí si ceníme a budeme je chránit a investovat do jejich budoucnosti.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Akční plán

Akční plán zahrnuje 30 opatření prováděných 14 odděleními Evropské komise, která úzce spolupracují. Je koncipován na základě čtyř pilířů vize pro venkov.

Další informace o akčním plánu

Big house with trees on a yellow background

            Silnější

Circle with connections

            Propojené

Houses on a hill with trees on a green background

             Odolné

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Prosperující

Pakt pro venkov

Pakt pro venkov je rámec pro spolupráci mezi celostátními, regionálními a místními samosprávami, organizacemi občanské společnosti, podniky, akademickými pracovníky a občany s cílem splnit společné cíle vize pro venkov. Program má za úkol:

Icon of an hear listening to rural voices

posílení hlasů venkova a jejich větší zapojení do politického programu

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

vytvoření podmínek pro vznik a uspořádání sítí, spolupráce a vzájemné učení

Icon of hands raised upwards

podpora a monitorování dobrovolných závazků podniknout kroky v zájmu splnění cílů vize

Další informace o Paktu pro venkov

Aktuality

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Chystané akce