Skip to main content
Rural Vision

Podeželska območja so tkivo naše družbe in srce našega gospodarstva. Je temeljni del naše identitete in našega gospodarskega potenciala. Podeželska območja bomo negovali in varovali ter vlagali v njihovo prihodnost.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Akcijski načrt

Akcijski načrt vključuje 30 ukrepov, ki jih v tesnem sodelovanju izvaja 14 služb Evropske komisije. Načrt temelji na štirih stebrih vizije za podeželska območja.

Več o akcijskem načrtu.

Big house with trees on a yellow background

            Močnejša

Circle with connections

            Povezana

Houses on a hill with trees on a green background

             Odporna

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Uspešna

Pakt za podeželje

Pakt za podeželje je okvir za sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, organizacijami civilne družbe, podjetji, člani akademske skupnosti in državljani pri uresničevanju skupnih ciljev vizije za podeželska območja. Ima tri cilje:

Icon of an hear listening to rural voices

Krepitev glasov podeželskih območij in njihovo vključevanje višje na politično agendo

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

Strukturiranje in zagotavljanje mreženja, sodelovanja in vzajemnega učenja

Icon of hands raised upwards

Spodbujanje in spremljanje prostovoljnih zavez za uresničevanje vizije

Najnovejše

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Prihajajoči dogodki