Skip to main content
Rural Vision

Is de dhlúth agus d’inneach na sochaí na réigiúin tuaithe. Is iadsan cuisle an gheilleagair. Is dlúthchuid dár gcuid féiniúlachta agus dár bpoitéinseal eacnamaíoch atá san éagsúlacht sin. Is ceanúil agus is caithiseach a chaomhnóimid ár gceantair thuaithe, agus beimid ag infheistiú i dtodhchaí na gceantar sin.

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Plean Gníomhaíochta

Áirítear sa phlean gníomhaíochta 30 gníomhaíocht arna gcur chun feidhme ag 14 roinn de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus iad ag obair i ndlúthchomhar le chéile. Tá sé á eagrú de réir na gceithre cholún den fhís tuaithe.

Faigh tuilleadh eolais faoin bplean gníomhaíochta.

Big house with trees on a yellow background

            Níos láidre

Circle with connections

            Nasctha

Houses on a hill with trees on a green background

             Athléimneach

Leaves on top of a euro pinned and arrows

             Rathúil

An Comhaontú um an Tuath

Is creat é an Comhaontú um an Tuath le haghaidh comhar idir rialtais náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, gnólachtaí, an lucht acadúil agus saoránaigh chun gníomhú i dtreo spriocanna coiteanna na físe tuaithe. Tá trí chuspóir ag baint leis:

Icon of an hear listening to rural voices

Guthanna na tuaithe a mhéadú agus iad a chur chun tosaigh ar an gclár oibre polaitiúil

Icon of dots joining to illustrate networking, collaboration and mutual learning

An líonrú, an comhar agus an fhoghlaim fhrithpháirteach a struchtúrú agus a chumasú

Icon of hands raised upwards

Gealltanais dheonacha a spreagadh chun gníomhú ar son na físe agus faireachán a dhéanamh orthu

Foghlaim tuilleadh faoin gComhaontú um an Tuath.

An nuacht is déanaí

  • News article

New insights and lessons learned from the Rural Pact Conference in Sweden

The Rural Pact Conference “Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future” took place in Uppsala 3-4 May. Some 150 participants from institutions & NGOs of 27 Member States gathered on site at Ultuna, campus for the Swedish University of Agricultural Sciences.

  • News article

Museum in the Village: where cultural heritage meets well-being!

Museum in the Village is a cultural programme designed for rural residents aged over 65, who often face limited accessibility to cultural activities. The initiative connects 13 museums & 13 villages across Portugal, bringing together museum professionals, artists, communities, and local authorities.

Imeachtaí atá ar na bacáin