Skip to main content
Rural Vision

Is de dhlúth agus d’inneach na sochaí na réigiúin tuaithe. Is iadsan cuisle an gheilleagair. Is dlúthchuid dár gcuid féiniúlachta agus dár bpoitéinseal eacnamaíoch atá san éagsúlacht sin. Is ceanúil agus is caithiseach a chaomhnóimid ár gceantair thuaithe, agus beimid ag infheistiú i dtodhchaí na gceantar sin.

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Plean Gníomhaíochta

Áirítear sa phlean gníomhaíochta 30 gníomhaíocht arna gcur chun feidhme ag 14 roinn de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus iad ag obair i ndlúthchomhar le chéile. Tá sé á eagrú de réir na gceithre cholún den fhís tuaithe.

Faigh tuilleadh eolais faoin bplean gníomhaíochta.

            Níos láidre

            Nasctha

             Athléimneach

             Rathúil

An Comhaontú um an Tuath

Is creat é an Comhaontú um an Tuath le haghaidh comhar idir rialtais náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, gnólachtaí, an lucht acadúil agus saoránaigh chun gníomhú i dtreo spriocanna coiteanna na físe tuaithe. Tá trí chuspóir ag baint leis:

Guthanna na tuaithe a mhéadú agus iad a chur chun tosaigh ar an gclár oibre polaitiúil

An líonrú, an comhar agus an fhoghlaim fhrithpháirteach a struchtúrú agus a chumasú

Gealltanais dheonacha a spreagadh chun gníomhú ar son na físe agus faireachán a dhéanamh orthu

Foghlaim tuilleadh faoin gComhaontú um an Tuath.

An nuacht is déanaí

  • News article

Welcome the Rural Pact Support Office!

Get to know the newly established Rural Pact Support Office and the networking activities it will implement to animate the Rural Pact and its community.

  • News article

New perspectives on Rural Proofing

Read this article, by courtesy of William Parnell, freelance Policy Analyst and co-author of Proposals for an effective Rural Proofing model for Ireland, an independent report commissioned by the Irish Government to support the development of an effective rural proofing model for Ireland.

Imeachtaí atá ar na bacáin