Mur għall-kontenut ewlieni
Rural Vision

Pjan ta’ Azzjoni

Pictogrammes of the four pillars

B’xhieda tal-impenn imġedded tal-Kummissjoni lejn il-komunitajiet rurali u l-iżvilupp taż-żoni rurali, din il-Komunikazzjoni tipproponi Pjan ta’ Azzjoni Rurali. Din se: 

  • trawwem l-koeżjoni territorjali u joħolqu opportunitajiet ġodda biex jattiraw negozji innovattivi; 
  • tipprovdi aċċess għal impjiegi ta’ kwalità; 
  • tippromwovi ħiliet ġodda u mtejba; 
  • tiżgura infrastruttura u servizzi aħjar; 
  • isfrutta r-rwol tal-agrikoltura sostenibbli u l-attivitajiet ekonomiċi diversifikati. 

Il-parti tematika tiegħu hija strutturata skont l-erba’ blokok ta’ azzjonijiet u hija artikolata madwar disa’ inizjattivi ewlenin u 15-il azzjoni ta’ akkumpanjament.

Kull azzjoni se ġġib flimkien oqsma ta’ politika differenti tal-UE biex twettaq il-viżjoni, u l-għanijiet komuni tagħha.

Sitt azzjonijiet trasversali jikkompletaw l-istampa.

 

Żoni rurali aktar b’saħħithom

Żoni rurali konnessi

Żoni rurali reżiljenti

Żoni rurali prosperużi