Gå direkt till innehållet
Rural Vision

Handlingsplan

Pictogrammes of the four pillars

Kommissionen föreslår en handlingsplan för landsbygden som tecken på kommissionens förnyade engagemang för landsbygdssamhällen och landsbygdsutveckling. Syftet med handlingsplanen är att: 

  • Främja territoriell sammanhållning och skapa nya möjligheter att locka till sig innovativa företag. 
  • Ge tillgång till arbetstillfällen av god kvalitet. 
  • Främja nya och förbättrade färdigheter. 
  • Säkerställa bättre infrastruktur och tjänster. 
  • Utnyttja den roll som hållbart jordbruk och diversifierad ekonomisk verksamhet kan spela. 

Handlingsplanen innehåller fyra åtgärdsområden,nio tillhörande flaggskeppsinitiativ och femton kompletterande åtgärder.

Varje åtgärd ska föra samman olika politikområden i EU för att uppfylla visionen och de gemensamma målen.

Sex övergripande åtgärder fullbordar helheten.

 

Starkare landsbygdsområden

Sammanlänkade landsbygdsområden

Resilienta landsbygdsområden

Välmående landsbygdsområden