Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Rural Vision

Plean Gníomhaíochta

Pictogrammes of the four pillars

I bhfianaise thiomantas athnuaite an Choimisiúin do phobail tuaithe agus d’fhorbairt na gceantar tuaithe, moltar Plean Gníomhaíochta um an Tuath sa Teachtaireacht seo. Leis an bplean, déanfar an méid seo a leanas: 

  • comhtháthú críochach a chothú agus deiseanna nua a chruthú chun gnólachtaí nuálacha a mhealladh; 
  • rochtain ar phoist ardchaighdeáin a chur ar fáil; 
  • scileanna nua agus scileanna feabhsaithe a chur chun cinn; 
  • bonneagar agus seirbhísí níos fearr a chinntiú; 
  • ról na talmhaíochta inbhuanaithe agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha éagsúlaithe a ghiaráil. 

Is éard atá sa chuid théamach ceithre bhloc gníomhaíochtaí, naoi dtionscnamh shuaitheanta agus cúig cinn déag de ghníomhaíochtaí a ghabhann leo.

Le gach gníomhaíocht tabharfar réimsí éagsúla beartais an Aontais le chéile chun an fhís, agus na comhspriocanna a ghabhann léi, a bhaint amach.

Cuirtear an pictiúr mór i gcrích le sé cinn de ghníomhaíochtaí trasearnálacha.

 

Ceantair thuaithe níos láidre

Ceantair thuaithe nasctha

Ceantair thuaithe athléimneacha

Ceantair thuaithe rathúla