Pāriet uz galveno saturu
Rural Vision

Rīcības plāns

Pictogrammes of the four pillars

Apliecinot Komisijas no jauna pausto apņemšanos attiecībā uz lauku kopienām un lauku apvidu attīstību, šajā paziņojumā ir ierosināts ES Lauku rīcības plāns, kurš 

  • veicinās teritoriālo kohēziju un radīs jaunas iespējas piesaistīt inovatīvus uzņēmumus, 
  • nodrošinās piekļuvi kvalitatīvām darbvietām, 
  • veicinās jaunu un labāku iemaņu apguvi, 
  • nodrošinās labāku infrastruktūru un pakalpojumus, 
  • maksimāli palielinās ilgtspējīgas lauksaimniecības un dažādotu saimniecisko darbību lomu. 

Plāna tematisko daļu veido četri rīcības virzieni, un tā īstenošanu nodrošinās deviņas pamatiniciatīvas un piecpadsmit papilddarbības.

Lai realizētu ES redzējumu par lauku apvidiem un sasniegtu tā kopējos mērķus, katrs rīcības virziens apvienos dažādas ES rīcībpolitikas.

Līdztekus tiks īstenotas arī sešas transversālas darbības.

 

Spēcīgāki lauku apvidi

Savienoti lauku apvidi

Noturīgi lauku apvidi

Pārtikuši lauku apvidi