Siirry pääsisältöön
Rural Vision

Toimintasuunnitelma

Pictogrammes of the four pillars

Tämä tiedonanto on osoitus komission uudesta sitoutumisesta maaseutuyhteisöihin ja maaseutualueiden kehittämiseen, ja siinä ehdotetaan maaseutua koskevaa toimintasuunnitelmaa. Tiedonannon avulla 

  • edistetään alueellista yhteenkuuluvuutta ja luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisten yritysten houkuttelemiseksi 
  • tarjotaan laadukkaita työpaikkoja 
  • edistetään uusia ja parempia taitoja 
  • parannetaan infrastruktuuria ja palveluja 
  • korotetaan kestävän maatalouden ja monipuolisen taloudellisen toiminnan asemaa. 

Sen temaattinen osa rakentuu neljälle toimikokonaisuudelle, ja se jakautuu yhdeksään lippulaivahankkeeseen ja 15 liitännäistoimeen.

Kukin toimi kokoaa yhteen EU:n eri politiikanaloja vision toteuttamiseksi ja sen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokonaisuutta täydennetään kuudellamonialaisella toimella.

 

Vahvemmat maaseutualueet

Maaseutualueiden yhteydet

Selviytymiskykyiset maaseutualueet

Vauraat maaseutualueet