Přejít na hlavní obsah
Rural Vision

Akční plán

Pictogrammes of the four pillars

Vytvoření Akčního plánu pro venkov je navrhováno v tomto sdělení, které je projevem obnoveného závazku Komise vůči venkovským komunitám a rozvoji venkovských oblastí. Klade si za cíl: 

  • podporovat územní soudržnost a vytvářet nové příležitosti k přilákání inovativních podniků 
  • zajistit přístup ke kvalitním pracovním místům 
  • podporovat rozvoj nových a lepších dovedností 
  • zajistit lepší infrastrukturu a služby 
  • posílit úlohu udržitelného zemědělství a diverzifikovaných hospodářských činností 

Tematická část strukturuje opatření do čtyř bloků, a to kolem 9 stěžejních iniciativ a 15 doprovodných akcí.

Každé opatření má propojit různé oblasti politiky EU a podpořit tak naplnění unijní vize a jejích společných cílů.

Vše doplňuje šest průřezových opatření.

 

Silnější venkovské oblasti

Propojené venkovské oblasti

Odolné venkovské oblasti

Prosperující venkovské oblasti