Gå til hovedindholdet
Rural Vision

Handlingsplan

Pictogrammes of the four pillars

Meddelelsen med et forslag til en handlingsplan for landdistrikterne er en bekræftelse af Kommissionens fornyede engagement i lokalsamfundene i landdistrikterne og udvikling af landdistrikterne. Handlingsplanen skal: 

  • fremme territorial samhørighed og skabe nye muligheder for at tiltrække innovative virksomheder 
  • give adgang til kvalitetsjob 
  • fremme udviklingen af nye og forbedrede færdigheder 
  • sikre bedre infrastruktur og tjenester 
  • udnytte den rolle, som bæredygtigt landbrug og diversificerede økonomiske aktiviteter spiller. 

Handlingsplanens tematiske del læner sig op ad de fire indsatskategorier og er bygget op omkring 9 hovedinitiativer og 15 ledsagende foranstaltninger.

Hver indsatskategori vil samle forskellige EU-politikområder for at opfylde visionen og dens fælles mål.

Seks tværgående indsatser gør billedet fuldstændigt.

 

Stærke landdistrikter

Forbundne landdistrikter

Modstandsdygtige landdistrikter

Fremgangsrige landdistrikter