Põhisisu juurde
Rural Vision

Tegevuskava

Pictogrammes of the four pillars

Teatises tehakse ettepanek töötada välja maaelu arengu tegevuskava, millega kinnitatakse komisjoni uuenenud soovi pühenduda maakogukondadele ja maapiirkondade arengule. Ettepanekuga kavatsetakse: 

  • soodustada territoriaalset ühtekuuluvust ja luua uusi võimalusi uuenduslike ettevõtete ligimeelitamiseks; 
  • tagada juurdepääs kvaliteetsetele töökohtadele; 
  • edendada uusi ja paremaid oskusi; 
  • tagada parem taristu ja teenused; 
  • võimendada kestliku põllumajanduse ja mitmekesise majandustegevuse rolli. 

Selle temaatiline osa on üles ehitatud neljale meetmeplokile ning see on koondunud üheksa juhtalgatuse ja viieteistkümne kaasneva meetme ümber.

Iga meede koondab erinevad ELi poliitikavaldkonnad, et viia ellu visioon ja oma ühised eesmärgid.

Seda pilti täiendavad kuus valdkonnaülest meedet.

 

Tugevamad maapiirkonnad

Ühendatud maapiirkonnad

Vastupanuvõimelised maapiirkonnad

Jõukad maapiirkonnad