Glavni sadržaj
Rural Vision

Akcijski plan

Pictogrammes of the four pillars

U ovoj se Komunikaciji predlaže akcijski plan za ruralna područja, kao dokaz obnovljene posvećenosti Komisije ruralnim zajednicama i razvoju ruralnih područja. Cilj joj je: 

  • potaknuti teritorijalnu koheziju i stvoriti nove prilike da se privuku inovativna poduzeća; 
  • omogućiti pristup kvalitetnim radnim mjestima; 
  • potaknuti stjecanje novih i unapređivanje postojećih vještina; 
  • osigurati bolju infrastrukturu i usluge; 
  • iskoristiti ulogu održive poljoprivrede i diversificiranih gospodarskih aktivnosti. 

Njegov tematski dio strukturiran je u odnosu na četiri bloka djelovanja, a počiva na devet ključnih inicijativa i petnaest popratnih mjera.

Svaka mjera objedinit će različita područja politika EU-a kako bi se ostvarila vizija i njezini zajednički ciljevi.

Tu sliku upotpunjuje šest međusektorskih mjera.

 

Jača ruralna područja

Povezana ruralna područja

Otporna ruralna područja

Prosperitetna ruralna područja