Przejdź do treści głównej
Rural Vision

Plan działania

Pictogrammes of the four pillars

O zaangażowaniu Komisji w sprawy społeczności wiejskich i w rozwój obszarów wiejskich świadczy zaproponowany w komunikacie plan działania na rzecz obszarów wiejskich. Założenia planu to: 

  • wspieranie spójności terytorialnej i tworzenia nowych możliwości, które pomogą przyciągnąć innowacyjne przedsiębiorstwa 
  • zagwarantowanie dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy 
  • promowanie nowych i ulepszonych umiejętności 
  • zapewnienie lepszej infrastruktury i usług 
  • zwiększenie roli zrównoważonego rolnictwa oraz zdywersyfikowanej działalności gospodarczej. 

Plan składa się z czterech tematycznych bloków działań, skupionych wokół dziewięciu inicjatyw przewodnich i 15 działań towarzyszących.

Każde działanie łączy w sobie różne obszary polityki UE w celu urzeczywistnienia wizji i realizacji wspólnych celów.

Strukturę tę uzupełnia sześć działań przekrojowych.

 

Silniejsze obszary wiejskie

Połączone obszary wiejskie

Odporne obszary wiejskie

Prosperujące obszary wiejskie