Direct naar de inhoud
Rural Vision

Actieplan

Pictogrammes of the four pillars

De Commissie stelt in deze mededeling een actieplan voor het platteland voor, waarmee zij blijk geeft van haar hernieuwde inzet voor plattelandsgemeenschappen en de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Dit plan zal: 

  • de territoriale samenhang bevorderen en nieuwe kansen scheppen om innovatieve bedrijven aan te trekken; 
  • toegang bieden tot hoogwaardige banen; 
  • zorgen voor nieuwe en betere vaardigheden; 
  • zorgen voor betere infrastructuur en diensten; 
  • de rol van duurzame landbouw en gediversifieerde economische activiteiten versterken. 

Het thematische deel ervan is onderverdeeld in vier actieblokken en opgebouwd rond negen vlaggenschipinitiatieven en vijftien begeleidende acties.

In elke actie worden uiteenlopende EU-beleidsterreinen bijeengebracht om de visie en bijbehorende gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.

Zes horizontale acties maken het beeld compleet.

 

Sterkere plattelandsgebieden

Verbonden plattelandsgebieden

Veerkrachtige plattelandsgebieden

Welvarende plattelandsgebieden