Glavni sadržaj
Rural Vision

Deset zajedničkih ciljeva ruralne vizije

I. Privlačna područja skladnog teritorijalnog razvoja koji oslobađa njihov specifični potencijal, pretvara ih u mjesta puna mogućnosti i pruža lokalna rješenja za borbu protiv lokalnih učinaka globalnih izazova.

II. Sudjelovanje u višerazinskom i lokaliziranom upravljanju u okviru kojeg se za razvoj integrirane strategije primjenjuje princip suradnje i participacije te iskorištavaju prilagođene kombinacije politika i međuovisnosti gradskih i ruralnih područja.

III. Sigurna opskrba hranom, gospodarske prilike, roba i usluge za šire društvo, npr. biomaterijali i bioenergija, ali i lokalni visokokvalitetni proizvodi iz zajednice i obnovljiva energija te zadržavanje pravednog udjela iz ostvarene vrijednosti.

IV. Dinamične zajednice koje drže do dobrog života, odnosno pružaju sredstva za život, pravednost, blagostanje i kvalitetu života, u kojima svi ljudi zajedno žive i dobro surađuju i imaju odgovarajuće kapacitete za uzajamnu potporu.

V. Uključive zajednice međugeneracijske solidarnosti, pravednosti i obnove, koje prihvaćaju nove članove i njeguju jednake mogućnosti za sve.

VI. Bogati izvori prirode, utemeljeni na ciljevima zelenog plana, u kojima i sudjeluju, od klimatske neutralnosti do održivog upravljanja prirodnim resursima.

VII. Iskorištavanje prednosti digitalnih inovacija uz jednak pristup novim tehnologijama, široko rasprostranjenu digitalnu pismenost i mogućnost stjecanja naprednijih vještina.

VIII. Poduzetni, inovativni i stručni ljudi koji zajedno pokreću tehnološki, ekološki i društveni napredak.

IX. Živa mjesta koja pružaju kvalitetne, dostupne i cijenom prihvatljive javne i privatne usluge, među kojima i prekogranične, u okviru kojih se nude prilagođena rješenja (kao što su prijevoz, obrazovanje, osposobljavanje, zdravstvo i njega, uključujući dugotrajnu skrb, društveni život i maloprodaja).

X. Mjesta koja odlikuje raznolikost i koja maksimalno iskorištavaju svoje jedinstvene prednosti, talente i potencijal.