Direct naar de inhoud
Rural Vision

Visie voor het platteland – tien gemeenschappelijke doelstellingen

I. Aantrekkelijke ruimten, die tot stand zijn gekomen in harmonieuze territoriale ontwikkeling en waarvan het specifieke potentieel wordt benut zodat ze kansen bieden en met lokale oplossingen komen voor de aanpak van de lokale gevolgen van mondiale problemen.

II. Plaatsen met een gelaagd, lokaal bestuur, dat geïntegreerde strategieën op basis van samenwerking en participatie ontwikkelt, gebruikgemaakt van een op maat gesneden beleidsmix en voordeel haalt uit de onderlinge afhankelijkheid van stad en platteland.

III. Plaatsen die voedselzekerheid, economische kansen, goederen en diensten voor de samenleving als geheel bieden, zoals biomaterialen en -energie, maar ook lokale, uit de gemeenschap afkomstige kwaliteitsproducten en hernieuwbare energie, en die een eerlijk aandeel in de gegenereerde waarde krijgen.

IV. Dynamische gemeenschappen die zich richten op welzijn en dus ook op levensperspectief, billijkheid, welvaart en leefkwaliteit, waar alle mensen goed met elkaar samenleven en samenwerken, met voldoende capaciteit voor wederzijdse ondersteuning.

V. Inclusieve gemeenschappen van intergenerationele solidariteit, billijkheid en vernieuwing, die openstaan voor nieuwkomers en gelijke kansen bevorderen.

VI. Een vitale natuur, die baat heeft bij en bijdraagt tot de doelstellingen van de Green Deal, zoals klimaatneutraliteit, alsmede een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

VII. Plaatsen waar optimaal wordt geprofiteerd van digitale innovatie met gelijke toegang tot opkomende technologieën, met een brede digitale geletterdheid en met kansen om meer geavanceerde vaardigheden te verwerven.

VIII. Plaatsen met ondernemende, innovatieve en geschoolde mensen die samen technologische, ecologische en sociale vooruitgang tot stand brengen.

IX. Bruisende plaatsen waar efficiënte, toegankelijke en betaalbare publieke en particuliere diensten worden verleend, ook grensoverschrijdende diensten, en waar oplossingen op maat worden geboden (op het gebied van vervoer, onderwijs, opleiding, gezondheid en (langdurige) zorg, sociaal leven, detailhandel e.d.).

X. Plaatsen van diversiteit die hun unieke troeven, talenten en potentieel optimaal benutten.