Gå direkt till innehållet
Rural Vision

Landsbygdsvisionens tio gemensamma mål

I. Attraktiva samhällen, med harmonisk territoriell utveckling som frigör deras specifika potential, gör dem till samhällen med möjligheter och tillhandahåller lokala lösningar för att hantera de lokala effekterna av globala utmaningar.

II. Samhällen som är engagerade i flernivåstyrning och platsbaserad styrning, med utveckling av integrerade strategier genom samarbets- och delaktighetsinriktade metoder och med skräddarsydda policymixer och ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd.

III. Aktörer som tillhandahåller livsmedelstrygghet, ekonomiska möjligheter, varor och tjänster för samhället i stort, såsom biobaserade material och energi men även lokala, samhällsbaserade och högkvalitativa produkter och förnybar energi, och som bibehåller en skälig andel av det värde som genereras.

IV. Dynamiska samhällen som fokuserar på välbefinnande, inbegripet försörjningsmöjligheter, rättvisa, välstånd och livskvalitet, där alla människor lever och arbetar väl tillsammans, med tillräcklig kapacitet för ömsesidigt stöd.

V. Inkluderande samhällen som verkar för rättvisa och förnyelse över och mellan generationsgränserna, som är öppna för nykomlingar och verkar för lika möjligheter för alla.

VI. Välmående natur som förstärks av och bidrar till målen för den gröna given, bland annat klimatneutralitet, samt till hållbar förvaltning av naturresurser.

VII. Samhällen som drar full fördel av digital innovation, med lika tillgång till ny teknik, utbredd digital kompetens och möjligheter att inhämta mer avancerade färdigheter.

VIII. Samhällen med entreprenörsinriktade, innovativa och kompetenta människor som tillsammans driver på tekniska, ekologiska och sociala framsteg.

IX. Levande samhällen med effektiva och tillgängliga offentliga och privata tjänster till rimliga priser, inklusive gränsöverskridande tjänster, som tillhandahåller skräddarsydda lösningar (för t.ex. transporter, utbildning, hälso- och sjukvård, inbegripet långtidsvård, socialt liv och detaljhandel).

X. Samhällen som präglas av mångfald och som gör det bästa av sina unika tillgångar, sina talanger och sin potential.