Gå til hovedindholdet
Rural Vision

Visionen for landdistrikterne – ti fælles mål

I. Attraktive områder, der udvikler sig i harmoni med de territoriale forhold, og udnytter det særlige potentiale, som gør dem til steder med muligheder for udfoldelse og lokale løsninger på globale problemer.

II. Engagement i lokalt baseret forvaltning på flere niveauer, hvor man udvikler integrerede strategier og satser på samarbejde og borgerdeltagelse. Her skal der lægges vægt på skræddersyede initiativer på flere politikområder og den indbyrdes afhængighed mellem by og land.

III. Fokus på fødevaresikkerhed, økonomiske muligheder, varer og tjenester til gavn for samfundet som helhed, f.eks. biobaserede materialer og energi, lokale produkter af høj kvalitet og vedvarende energi, hvor leverandørerne får en fair andel af den værdi, der skabes.

IV. Dynamiske samfund, hvor indbyggerne trives,har ordentlige indkomstmuligheder, oplever retfærdighed og kan opnå velstand og livskvalitet – samfund, hvor alle bor og arbejder godt sammen, og hvor der er tilstrækkelig kapacitet til, at man kan støtte hinanden gensidigt.

V. Inklusive samfund med solidaritet, retfærdighed og fornyelse mellem generationerne – samfund, der er åbne over for nytilkomne og fremmer lige muligheder for alle.

VI. Kilder til en levende og sund natur, der båder har gavn af og bidrager til at opfylde målene i den grønne pagt, bl.a. klimaneutralitet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne.

VII. Helhjertet satsning på digital innovation, så alle får lige adgang til nye teknologier og uddannelse, grundlæggende digitale kundskaber samt mulighed for at tilegne sig mere avancerede færdigheder.

VIII. Initiativrige, innovative og kvalificerede borgere, der i fællesskab skaber teknologiske, økologiske og sociale fremskridt.

IX. Levende steder med velfungerende, tilgængelige og prismæssigt overkommelige offentlige og private tjenester, herunder personligt tilpassede tjenester inden for transport, uddannelse, sundhed og pleje, bl.a. langtidspleje, sociale aktiviteter og detailhandel, som også kan ydes på tværs af landegrænser.

X. Mangfoldige steder, hvor man får mest muligt ud af folks unikke talenter og potentiale.