Přejít na hlavní obsah
Rural Vision

Soubor nástrojů týkající se financování venkovských oblastí ze strany EU

Evropská unie nabízí venkovským oblastem mnoho možností financování. Uvedený soubor nástrojů poslouží zúčastněným stranám jako vodítko k tomu, jak tyto příležitosti účinně využívat.

Z kterých fondů EU mohou venkovské oblasti čerpat?

Venkovské oblasti mohou v zásadě využívat prostředků ze všech fondů a programů EU. Nejdůležitějšími z nich jsou tyto:

 

Všechny možnosti financování související s ekologickou transformací

Přehled všech programů EU

Co je soubor nástrojů pro přístup k finančním prostředkům EU a jak je možné fondy kombinovat?

Kdy Komise plánuje soubor nástrojů pro fondy EU vydat?

Vydání první části souboru nástrojů plánuje Komise na září 2023, úplný soubor pak má zveřejnit do prosince 2023.

Čeho se týká Příručka strategií územního a místního rozvoje?