Skip to main content
Rural Vision

Maaseutualueille suunnatun EU-rahoituksen välineistö

Maaseutualueita varten on tarjolla monia EU:n rahoitusmahdollisuuksia. Välineistön avulla sidosryhmät voivat hyödyntää niitä tehokkaasti.

Mitä EU-rahoitusta on tarjolla maaseutualueita varten?

Kaikki EU:n rahastot ja ohjelmat ovat periaatteessa maaseutualueiden käytettävissä. Keskeisimpiä niistä ovat seuraavat:

 

Kaikki vihreään siirtymään liittyvät rahoitusmahdollisuudet

Kaikki EU-ohjelmat

Mistä EU:n varojen saatavuutta ja yhdistämistä koskevassa välineistössä on kyse?

Milloin komissio aikoo julkaista EU:n varoja koskevan välineistön?

Komissio aikoo julkaista välineistön ensimmäisen kerran syyskuussa 2023 ja täydellisen välineistön viimeistään joulukuussa 2023.

Mistä alueellisten ja paikallisten kehittämisstrategioiden käsikirjassa on kyse?