Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Rural Vision

Инструментариум относно възможностите за финансиране от ЕС на селските райони

Съществуват много възможности за финансиране от ЕС за селските райони. Инструментариумът ще насочва заинтересованите страни с цел ефективно използване на тези възможности.

Какви са наличните финансови средства от ЕС за селските райони?

Всички фондове и програми на ЕС по принцип са достъпни за селските райони. Най-важните от тях са:

 

Всички възможности за финансиране, свързани с екологичния преход

Всички програми на ЕС

Какво представлява инструментариумът за достъп до средства на ЕС и тяхното комбиниране?

Кога планира Комисията да публикува инструментариума за фондовете на ЕС?

Комисията планира да предостави първата версия на инструментариума през септември 2023 г., а пълната — до декември 2023 г.

За какво се отнася Наръчникът за стратегии за териториално и местно развитие?