Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Rural Vision

Εργαλειοθήκη σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές. Η εργαλειοθήκη θα καθοδηγεί τα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την αποτελεσματική χρήση τους.

Ποια είναι η χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται για τις αγροτικές περιοχές;

Όλα τα κονδύλια και τα προγράμματα της ΕΕ είναι κατ’ αρχήν προσβάσιμα για τις αγροτικές περιοχές. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα εξής:

 

Όλες οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση

Όλα τα προγράμματα της ΕΕ

Σε τί συνίσταται η εργαλειοθήκη για την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και σε συνδυασμό αυτών;

Πότε σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει την εργαλειοθήκη για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ;

Η Επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει για πρώτη φορά την εργαλειοθήκη τον Σεπτέμβριο του 2023 και την πλήρη δέσμη εργαλείων έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Τι αφορά το εγχειρίδιο στρατηγικών εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης;