Przejdź do treści głównej
Rural Vision

Zestaw narzędzi dotyczący możliwości finansowania unijnego dla obszarów wiejskich

Istnieje wiele możliwości finansowania unijnego dla obszarów wiejskich. Zestaw narzędzi pomoże zainteresowanym stronom skutecznie je wykorzystać.

Jakie fundusze UE są dostępne dla obszarów wiejskich?

Zasadniczo wszystkie fundusze i programy UE są dostępne dla obszarów wiejskich. Najważniejsze z nich to:

 

Wszystkie możliwości finansowania związane z transformacją ekologiczną

Wszystkie programy UE

Czym jest zestaw narzędzi dotyczący dostępu do funduszy UE i ich łączenia?

Kiedy Komisja planuje opublikować zestaw narzędzi dotyczący funduszy UE?

Komisja planuje udostępnić pierwszą wersję zestawu narzędzi we wrześniu 2023 r., a kompletny zestaw – do grudnia 2023 r.

Czego dotyczy podręcznik strategii rozwoju terytorialnego i lokalnego?