Skip to main content
Rural Vision

Set de instrumente privind fondurile UE pentru zonele rurale

Există numeroase oportunități de finanțare din partea UE pentru zonele rurale. Setul de instrumente va ajuta părțile interesate să le utilizeze în mod eficient.

Care sunt fondurile UE disponibile pentru zonele rurale?

Toate fondurile și programele UE sunt, în principiu, accesibile zonelor rurale. Cele mai relevante sunt:

 

Toate oportunitățile de finanțare legate de tranziția verde

Toate programele UE

Ce este setul de instrumente privind accesul la fondurile UE și combinarea acestora?

Când intenționează Comisia să publice setul de instrumente privind fondurile UE?

Comisia intenționează să publice o primă versiune a setului de instrumente în septembrie 2023 și o versiune completă până în decembrie 2023.

Ce conține Manualul strategiilor de dezvoltare teritorială și locală?