Skip to main content
Rural Vision

Rīkkopa par ES finansējumu lauku apvidiem

Lauku apvidiem ir pieejamas dažādas iespējas saņemt ES finansējumu. Šī rīkkopa palīdzēs ieinteresētajām personām tās efektīvi izmantot.

Kāds ES finansējums ir pieejams lauku apvidiem?

Lauku apvidiem principā ir pieejami visi ES fondi un programmas. Svarīgākie finansējuma avoti ir šie:

 

Visas ar zaļo pārkārtošanos saistītās finansējuma iespējas

Visas ES programmas

Kas ir rīkkopa par piekļuvi ES finanšu līdzekļiem un to apvienošanu?

Kad Komisija plāno publicēt rīkkopu par ES finansējumu?

Rīkkopas sākotnējā versija tiks publicēta 2023. gada septembrī, savukārt pabeigtā versija gaidāma 2023. gada decembrī.

Kam paredzēta Teritoriālās un vietējās attīstības stratēģiju rokasgrāmata?