Skip to main content
Rural Vision

Verktygslåda för EU-medel för landsbygdsområden

EU erbjuder många finansieringsmöjligheter för landsbygdsområden. Verktygslådan ska hjälpa intressenterna att använda dem för bästa resultat.

Vilka EU-medel är tillgängliga för landsbygden?

I stort sett all EU-finansiering och alla EU-program är tillgängliga för landsbygden. De viktigaste är:

 

Alla finansieringsmöjligheter för den gröna omställningen.

Alla EU-program

Vad är verktygslådan med kombinationen av EU-medel?

När ska kommissionen offentliggöra verktygslådan med kombinationen av EU-medel?

Kommissionen räknar med att ha en första version av verktygslådan klar i september 2023 och den fullständiga versionen klar i december 2023.

Vad handlar handboken om territoriella och lokala utvecklingsstrategier om?