Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Rural Vision

Priručnik o sredstvima EU-a za ruralna područja

Ruralnim područjima dostupne su brojne mogućnosti financiranja sredstvima EU-a. Ovaj priručnik pomoći će dionicima da ih dobro iskoriste.

Koja su sredstva EU-a dostupna ruralnim područjima?

Svi su fondovi i programi EU-a u načelu dostupni ruralnim područjima. Najvažniji su sljedeći:

 

Mogućnosti financiranja povezane sa zelenom tranzicijom

Svi programi EU-a

Što je priručnik o pristupu fondovima EU-a i njihovu kombiniranju?

Kada Komisija planira objaviti priručnik o fondovima EU-a?

Komisija planira prvo izdanje priručnika za rujan, a cjeloviti priručnik za prosinac 2023.

Što je priručnik o strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja?