Skip to main content
Rural Vision

Sraith uirlisí maidir le cistí an Aontais do cheantair thuaithe

Cuireann an tAontas Eorpach go leor deiseanna cistiúcháin ar fáil do cheantair thuaithe. Leis an tsraith uirlisí, tabharfar treoraíocht do pháirtithe leasmhara chun úsáid éifeachtach a bhaint as na deiseanna sin.

Cad iad na cistí a chuireann an tAontas ar fáil do cheantair thuaithe?

I bprionsabal, tá rochtain ag ceantair thuaithe ar chistí agus ar chláir uile an Aontais. Is iad seo a leanas na cinn is ábhartha:

 

Gach deis cistiúcháin a bhaineann leis an aistriú glas

Cláir uile an Aontais Eorpaigh

Cad é an tsraith uirlisí maidir le rochtain ar chistí an Aontais agus na cistí sin a chur le chéile?

Cén uair atá sé beartaithe ag an gCoimisiún an tSraith Uirlisí maidir le cistí an Aontais a fhoilsiú?

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an chéad eisiúint den tsraith uirlisí a chur ar fáil i mí Mheán Fómhair 2023 agus an tsraith uirlisí iomlán a chur ar fáil faoi mhí na Nollag 2023.

Cad é atá i gceist leis an Lámhleabhar um Straitéisí Forbartha Críochacha agus Áitiúla?