Skip to main content
Rural Vision

Zbirka orodij o skladih EU za podeželska območja

Za podeželska območja je na voljo veliko možnosti financiranja EU. Zbirka orodij pomaga deležnikom, da lažje izkoriščajo te možnosti.

Kateri skladi EU so na voljo za podeželska območja?

Podeželskim območjem so načeloma dostopni vsi skladi in programi EU. Najpomembnejši so:

 

Vse možnosti financiranja, povezane z zelenim prehodom

Vsi programi EU

Kaj je zbirka orodij za dostop do sredstev EU in njihovo združevanje?

Kdaj namerava Komisija objaviti zbirko orodij o sredstvih EU?

Komisija naj bi prvo zbirko orodij izdala septembra 2023, celotno zbirko orodij pa do decembra 2023.

Kaj je Priročnik o teritorialnih in lokalnih razvojnih strategijah?