Skip to main content
Rural Vision

Súbor nástrojov týkajúci sa fondov EÚ určených pre vidiecke oblasti

Pre vidiecke oblasti je k dispozícii mnoho možností finančnej podpory z prostriedkov EÚ. Súbor nástrojov pomôže zainteresovaným stranám efektívne ich využiť.

Aké možností financovania z prostriedkov EÚ majú k dispozícií vidiecke oblasti?

Vidiecke oblasti majú v podstate prístup k všetkým fondom a programom EÚ. Medzi tie najdôležitejšie patria:

 

Všetky možnosti financovania súvisiace so zelenou transformáciou

Všetky programy EÚ

Aký súbor nástrojov nám pomôže získať prístup k finančným prostriedkom EÚ a ich kombináciám?

Kedy plánuje Komisia uverejniť príručku k súboru nástrojov týkajúcich sa fondov EÚ?

Komisia plánuje zverejniť prvú verziu súboru nástrojov v septembri 2023 a kompletný súbor nástrojov do decembra 2023.

O čom je príručka k stratégiám územného a miestneho rozvoja?