Direct la conținutul principal
Rural Vision
Conferințe și reuniuni la nivel înalt

Conturarea viitorului zonelor rurale

Forumul la nivel înalt privind politica rurală 

De la lansarea lor în 2021, viziunea pe termen lung pentru zonele rurale din UE (LTVRA) și pactul rural au beneficiat de un impuls politic la nivelul UE. Mai multe instituții ale UE, cum ar fi Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European (CESE) sau Comitetul Regiunilor (CoR), au elaborat avize și s-au poziționat cu privire la această inițiativă esențială pentru viitorul zonelor rurale europene.

Această dinamică se îndreaptă acum către statele membre, care caută cele mai bune modalități de a participa și de a contribui la aceste inițiative. Consiliul Uniunii Europene a făcut trimitere la viziunea rurală a UE în concluziile sale asupra celui de-al 8-lea raport privind coeziunea, la 2 iunie 2022, și în concluziile sale referitoare la bioeconomie, la 25 aprilie 2023.

Pactul rural este un cadru de cooperare între autorități și părțile interesate de la nivel european, național, regional și local. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor comune ale viziunii pe termen lung, prin facilitarea interacțiunii în chestiuni rurale între autoritățile publice, societatea civilă, întreprinderi, mediul academic și cetățeni. Lansat în decembrie 2021, pactul a fost elaborat împreună cu instituțiile UE, cu părțile interesate și cu membrii comunității pactului rural, iar propunerea finală a fost aprobată în cadrul primei conferințe privind Pactul rural, în perioada 15-16 iunie 2022. Conferința privind pactul rural, organizată în Suedia de administrația guvernamentală în perioada 3-4 mai 2023, este o ocazie de a face schimb de cunoștințe cu privire la modul de acțiune pentru zonele rurale în contextul Pactului rural.

Comisia analizează, împreună cu viitoarea președinție spaniolă a Consiliului Uniunii Europene, posibilitățile de a adopta concluzii ale Consiliului dedicate viziunii pe termen lung pentru zonele rurale ale UE la sfârșitul anului 2023, pe baza lecțiilor învățate în primii doi ani de punere în aplicare a viziunii rurale, ținând cont, în special, de bilanțul acțiunilor desfășurate și programate în cadrul politicii agricole comune și al politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027.

Forumul la nivel înalt privind politica rurală este organizat de președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene și de Comisia Europeană, împreună cu Biroul de sprijin pentru pactul rural. Acesta oferă o oportunitate fermă de a reuni principalii actori politici cu scopul de a avansa agenda politică pentru viitorul zonelor rurale, de a pregăti o dezbatere fructuoasă în cadrul Consiliului UE și de a sprijini statele membre să ia măsuri pentru a debloca potențialul zonelor rurale în atingerea obiectivelor LTVRA. Va contribui la realizarea unor mai bune complementarități între diferitele instrumente și strategii de politică. 

Obiective

  • Facilitarea schimburilor în materie de politici la nivel înalt între autoritățile naționale pentru a contribui la concluziile Consiliului UE privind punerea în aplicare a LTVRA.
  • Împărtășirea experiențelor cu privire la modul în care politicile și finanțarea UE pot contribui cel mai bine la realizarea viziunii rurale în principalele domenii prioritare de politică pentru președinția spaniolă a Consiliului UE și identificarea modalităților prin care pactul rural poate aduce valoare adăugată.
  • Stabilirea unui dialog cu statele membre pentru a explora cadrele consolidate de guvernanță pe mai multe niveluri și structurile participative pentru a ține cont de opiniile factorilor implicați din mediul rural și ale părților interesate relevante și pentru a îmbunătăți elaborarea politicilor rurale care să le permită să acționeze în cadrul pactului rural.

Forumul va reuni 200 de participanți, vizând în primul rând factorii de decizie politică și autoritățile publice de la nivelul UE și de la nivel național din toate cele 27 de state membre implicate în gestionarea fondurilor UE, acoperind în special PAC și politica de coeziune ale UE. De asemenea, acesta se va baza pe participarea rețelelor și inițiativelor UE, a autorităților regionale și locale, a grupurilor de părți interesate, a organizațiilor societății civile, precum și a instituțiilor academice care lucrează în domeniile de politică vizate de eveniment, asigurând, în același timp, un echilibru între țările reprezentate în cadrul forumului.

21 APRILIE 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • regiune rurală | dezvoltare rurală
  • miercuri, 27 septembrie 2023, 19:00 - vineri, 29 septembrie 2023, 18:30 (CEST)
  • Spania

Informații practice

Când
miercuri, 27 septembrie 2023, 19:00 - vineri, 29 septembrie 2023, 18:30 (CEST)
Unde
El Parador, Siguenza
Spania
Limbi
engleză

Evenimente conexe