Preskoči na glavno vsebino
Rural Vision
Konference in srečanja na vrhu

Oblikovanje prihodnosti podeželskih območij

Forum na visoki ravni o politiki podeželja 

Dolgoročna vizija za podeželska območja EU in pakt za podeželje sta od uvedbe leta 2021 dobila politični zagon na ravni EU, pri čemer so institucije EU, kot so Evropski parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) ali Odbor regij (OR), pripravile mnenja in se opredelile glede te ključne pobude za prihodnost evropskih podeželskih območij.

Ta dinamika je zajela tudi države članice, ki preučujejo, kako najbolje sodelovati in prispevati k viziji in paktu za podeželje. Svet Evropske unije se je skliceval na vizijo za podeželje v svojih sklepih o osmem kohezijskem poročilu 2. junija 2022 in sklepih o biogospodarstvu, ki bodo sprejeti 25. aprila 2023.

Pakt za podeželje je okvir za sodelovanje med organi in deležniki na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Prispeva k doseganju skupnih ciljev dolgoročne vizije, saj olajšuje interakcijo med javnimi organi, civilno družbo, podjetji, akademskimi krogi in državljani na področju podeželja. Pakt, ki je bil predstavljen decembra 2021, je bil razvit z institucijami EU, deležniki in člani skupnosti pakta za podeželje, končni predlog pa je bil potrjen na prvi konferenci o paktu za podeželje 15. in 16. junija 2022. Konferenca o paktu za podeželje na Švedskem, ki jo 3. in 4. maja 2023 organizirajo švedski vladni uradi, je priložnost za izmenjavo znanja o tem, kako ukrepati v korist podeželskih območij v okviru pakta za podeželje.

Komisija s prihodnjim španskim predsedstvom Sveta Evropske unije preučuje možnosti za sprejetje sklepov Sveta o dolgoročni viziji za podeželska območja EU konec leta 2023, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih v prvih dveh letih izvajanja vizije za podeželje, zlasti pregleda stanja ukrepov, izvedenih in načrtovanih v okviru skupne kmetijske politike in kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Forum na visoki ravni o politiki podeželja organizirata špansko predsedstvo Sveta Evropske unije in Evropska komisija skupaj s podpornim uradom za pakt za podeželje. Ponuja drzno priložnost za srečanje ključnih političnih akterjev, da bi pospešili politično agendo za prihodnost podeželskih območij, pripravili plodno razpravo v Svetu EU in podprli države članice pri sprejemanju ukrepov za sprostitev potenciala podeželskih območij pri doseganju ciljev dolgoročne vizije za podeželska območja. Prispeval bo tudi k boljšemu medsebojnemu dopolnjevanju različnih instrumentov in strategij politike. 

Cilji

  • Politične izmenjave na visoki ravni med nacionalnimi organi, da bi prispevali k sklepom Sveta EU o izvajanju dolgoročne vizije za podeželska območja;
  • izmenjava izkušenj o tem, kako lahko politike in možnosti financiranja EU najbolje prispevajo k uresničevanju vizije za podeželje na ključnih prednostnih področjih politike španskega predsedstva Sveta EU, ter preučitev načinov, kako lahko pakt za podeželje prinese dodano vrednost;
  • vzpostavitev dialoga z državami članicami o okrepitvi okvirov upravljanja na več ravneh in participativnih struktur, da bi prisluhnili stališčem podeželskih akterjev in ustreznih deležnikov ter izboljšali oblikovanje podeželskih politik, ki bi jim omogočale ukrepanje v okviru pakta za podeželje.

Na forumu se bo zbralo 200 udeležencev, predvsem oblikovalcev politik in predstavnikov javnih organov na ravni EU in nacionalni ravni iz vseh 27 držav članic, ki sodelujejo pri upravljanju sredstev EU, zlasti na področju skupne kmetijske politike in kohezijske politike EU. Sodelovale bodo tudi mreže in pobude EU, regionalne in lokalne oblasti, skupine deležnikov, organizacije civilne družbe in akademske ustanove, ki se ukvarjajo s področji politike, ki jih zajema dogodek, pri tem pa bo ohranjeno uravnoteženo razmerje držav, zastopanih na forumu.

21. APRIL 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • podeželje | razvoj podeželja
  • sreda, 27. september 2023, 19.00 - petek, 29. september 2023, 18.30 (CEST)
  • Španija

Praktične informacije

Kdaj
sreda, 27. september 2023, 19.00 - petek, 29. september 2023, 18.30 (CEST)
Kje
El Parador, Siguenza
Španija
Jeziki
angleščina

Povezani dogodki