Skip to main content
Rural Vision
Konferencije i sastanci na vrhu

Oblikovanje budućnosti ruralnih područja

Forum na visokoj razini posvećen ruralnoj politici 

Otkako su 2021. pokrenuti, dugoročna vizija za ruralna područja EU-a (engl. „long-term vision for EU’s rural areas”, LTVRA) i Pakt za ruralna područja dobili su politički zamah na razini EU-a, a institucije EU-a kao što su Europski parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija izrađuju mišljenja i zauzimaju stajališta u pogledu tih inicijativa važnih za budućnost europskih ruralnih područja.

Taj zamah zahvaća i države članice, koje istražuju kako najbolje sudjelovati i pridonijeti viziji za ruralna područja i Paktu. Vijeće Europske unije spomenulo je viziju za ruralna područja EU-a 2. lipnja 2022. u zaključcima o 8. izvještaju o koheziji te u svojim zaključcima o biogospodarstvu, koji bi trebali biti doneseni 25. travnja 2023.

Pakt za ruralna područja okvir je za suradnju među tijelima i dionicima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. On pomaže da se ostvare zajednički ciljevi dugoročne vizije jer olakšava komunikaciju o ruralnim pitanjima između javnih tijela, civilnog društva, poduzeća, akademske zajednice i građana. Pakt je pokrenut u prosincu 2021. u suradnji s institucijama EU-a, dionicima i članovima zajednice Pakta za ruralna područja, a konačni je prijedlog prihvaćen na prvoj konferenciji o Paktu za ruralna područja održanoj 15. i 16. lipnja 2022. Konferencija o Paktu za ruralna područja, koja će se u organizaciji švedske vlade održati u Švedskoj 3. i 4. svibnja 2023., prilika je za razmjenu znanja o tome kako u okviru Pakta za ruralna područja djelovati u korist ruralnih područja.

Zajedno s budućim španjolskim predsjedništvom Vijeća Europske unije Komisija istražuje mogućnost da se krajem 2023. donesu zaključci Vijeća posvećeni dugoročnoj viziji za ruralna područja EU-a, na temelju iskustava stečenih u prve dvije godine provedbe vizije za ruralna područja, posebno na temelju pregleda stanja u pogledu mjera provedenih i programiranih u okviru zajedničke poljoprivredne politike i kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027.

Forum na visokoj razini za ruralnu politiku organiziraju španjolsko predsjedništvo Vijeća Europske unije i Europska komisija s Uredom za potporu u okviru Pakta za ruralna područja. To će biti prilika da se okupe važni politički akteri i unaprijedi politički program za budućnost ruralnih područja, da se pripremi plodna rasprava u Vijeću EU-a, a državama članicama pomogne da poduzmu mjere potrebne da se oslobodi potencijal ruralnih područja i postignu ciljevi lokalne i regionalne samouprave. Forum će pridonijeti i većoj komplementarnosti među različitim instrumentima i strategijama politike. 

Ciljevi

  • omogućiti razmjenu mišljenja o politici među nacionalnim tijelima na visokoj razini i tako pridonijeti zaključcima Vijeća EU-a o provedbi LTVRA-e
  • razmjenjivati iskustva o tome kako politike i fondovi EU-a mogu najbolje doprinijeti ostvarenju ruralne vizije u važnim područjima politika koje su prioritet španjolskog predsjedanja Vijećem EU-a i istražiti kako Pakt za ruralna područja može donijeti dodanu vrijednost
  • uspostaviti dijalog s državama članicama kako bi se istražili poboljšani okviri višerazinskog upravljanja i participativne strukture, da bi se čuo glas aktera iz ruralnih područja i relevantnih dionika i oblikovale bolje ruralne politike koje će im omogućiti da djeluju u okviru Pakta za ruralna područja.

Na forumu će se okupiti 200 sudionika, ponajviše kreatora politika i predstavnika javnih tijela iz svih 27 država članica, koji na razini EU-a i na nacionalnoj razini sudjeluju u upravljanju sredstvima EU-a, posebno u okviru zajedničke poljoprivredne i kohezijske politike EU-a. Očekuje se i sudjelovanje mreža i inicijativa EU-a, regionalnih i lokalnih tijela, skupina dionika, organizacija civilnog društva i akademskih institucija koje rade na tim područjima politika, a nastojat će se postići i uravnotežena zastupljenost zemalja na Forumu.

21. TRAVNJA 2023.
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Preuzimanje
  • seosko područje | seoski razvoj
  • srijeda 27. rujna 2023., 19.00 - petak 29. rujna 2023., 18.30 (CEST)
  • Španjolska

Praktične informacije

Vrijeme
srijeda 27. rujna 2023., 19.00 - petak 29. rujna 2023., 18.30 (CEST)
Mjesto
El Parador, Siguenza
Španjolska
Jezici
engleski

Povezana događanja