Skip to main content
Rural Vision
Konverentsid ja tippkohtumised

Maapiirkondade tuleviku kujundamine

Kõrgetasemeline maaelupoliitika foorum 

Alates käivitamisest 2021. aastal on ELi maapiirkondade arengu pikaajaline visioon ja maaelupakt kogunud ELi tasandil poliitilist hoogu ning ELi institutsioonid – Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee – on selle Euroopa maapiirkondade tuleviku jaoks tähtsa algatuse suhtes kujundanud arvamusi ja võtnud seisukohti.

Kogutud poliitiline hoog liigub nüüd liikmesriikide suunas, kes otsivad võimalusi, kuidas kõige paremini osaleda maapiirkondade arengu visioonis ja maaelupaktis ning nende elluviimisele kaasa aidata. ELi nõukogu viitas ELi maapiirkondade arengu visioonile oma 2. juuni 2022. aasta järeldustes 8. ühtekuuluvusaruande kohta ja oma 25. aprillil 2023. aastal vastu võetud biomajandust käsitlevates järeldustes.

Maaelupakt on ametiasutuste ja sidusrühmade Euroopa, riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi koostööraamistik. See aitab saavutada pikaajalise visiooni ühiseid eesmärke, hõlbustades ametiasutuste, kodanikuühiskonna, ettevõtjate, akadeemiliste ringkondade ja elanike vahelist suhtlust maaelu küsimustes. 2021. aasta detsembris käivitatud maaelupakt töötati välja koostöös ELi institutsioonide, sidusrühmade ja maaelupakti kogukonna liikmetega ning selle lõplik ettepanek kiideti heaks 15.–16. juunil 2022 toimunud esimesel maaelupakti konverentsil. Rootsi valitsusasutuste poolt 3.–4. mail 2023 Rootsis korraldatud maaelupakti konverents pakub võimalust jagada teadmisi selle kohta, kuidas maaelupakti raames maapiirkondade heaks tegutseda.

Komisjon uurib koos ELi nõukogu tulevase eesistujariigi Hispaaniaga võimalusi võtta 2023. aasta lõpus vastu nõukogu järeldused ELi maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni kohta, tuginedes selle rakendamise kahel esimesel aastal saadud kogemustele, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika 2021–2027 raames võetud ja kavandatud meetmete kokkuvõttele.

Kõrgetasemelise maaelupoliitika foorumi korraldavad ELi nõukogu eesistujariik Hispaania ja Euroopa Komisjon koos maaelupakti tugiametiga. See on suurepärane võimalus tuua kokku peamised poliitilised osalejad, et edendada maapiirkondade tulevikku käsitlevat poliitilist tegevuskava, valmistada ette viljakas arutelu ELi nõukogus ja toetada liikmesriike meetmete võtmisel maapiirkondade potentsiaali vabastamiseks ELi maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni eesmärkide saavutamisel. See aitab liikuda sinnapoole, et eri poliitikavahendid ja strateegiad täiendavad üksteist. 

Eesmärgid

  • Võimaldada kõrgetasemelist poliitikaalast teabevahetust riikide ametiasutuste vahel, et aidata kaasa ELi nõukogu järelduste koostamisele ELi maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni rakendamise kohta.
  • Jagada kogemusi selle kohta, kuidas ELi poliitika ja fondid saavad kõige paremini kaasa aidata maapiirkondade arengu visiooni elluviimisele ELi nõukogu eesistujariigi Hispaania peamistes prioriteetsetes poliitikavaldkondades, ning uurida võimalusi, kuidas maaelupakt saaks anda lisaväärtust.
  • Alustada dialoogi, et uurida koos liikmesriikidega tõhustatud mitmetasandilise valitsemise raamistikke ja osalusstruktuure, et kuulata ära maapiirkondade osalejate ja asjaomaste sidusrühmade arvamus ning tõhustada maaelupoliitika kujundamist, mis võimaldab neil tegutseda maaelupakti raames.

Foorumile tuleb 200 osalejat, sihtrühmaks on eelkõige ELi ja riikliku tasandi poliitikakujundajad ja kõigi 27 liikmesriigi avaliku sektori asutused, kes on kaasatud hõlmates ELi vahendite, eelkõige ELi ühise põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika haldamisse. Üritusel osalevad ka ELi võrgustikud ja algatused, sidusrühmad, piirkondlikud ja kohalikud asutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja akadeemilised asutused, kes tegutsevad üritusega seotud poliitikavaldkondades, tasakaalustades seega foorumil esindatud riiklikku häält.

21. APRILL 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Laadige alla
  • maapiirkond | maaelu areng
  • kolmapäev, 27. september 2023, 19:00 - reede, 29. september 2023, 18:30 (CEST)
  • Hispaania

Praktiline teave

Millal?
kolmapäev, 27. september 2023, 19:00 - reede, 29. september 2023, 18:30 (CEST)
Kus?
EL Parador, Siguenza
Hispaania
Keeled
inglise keel

Seotud üritused