Gå direkt till innehållet
Rural Vision
Konferenser och toppmöten

Trygga landsbygdens framtid

Högnivåforumet för landsbygdspolitik 

Kommissionens meddelande En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden och landsbygdspakten antogs 2021 och har sedan dess kommit att spela en allt viktigare roll i EU. Flera av EU:s institutioner – Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – har uttalat sig om detta viktiga initiativ som rör landsbygdsområdenas framtid i Europa.

Nu börjar frågan diskuteras i medlemsländerna som tittar på hur de kan bidra till visionen för landsbygdsområdena och landsbygdspakten. EU:s ministerråd hänvisar till visionen för landsbygdsområdena i sina slutsatser om den åttonde sammanhållningsrapporten av den 2 juni 2022. Ministerrådet nämner också frågorna i sina slutsatser om bioekonomi av den 25 april 2023.

Landsbygdspakten är en ram för samarbetet mellan myndigheter och intressenter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Den bidrar till att uppnå de gemensamma målen i den långsiktiga visionen genom att underlätta samarbetet mellan myndigheter, det civila samhället, företag, akademiska institutioner och allmänheten. Pakten lanserades i december 2021 och är resultatet av ett samarbete mellan EU:s institutioner, intressenter och medlemmar i landsbygdspakten. Det slutliga förslaget godkändes vid den första konferensen om landsbygdspakten som gick av stapeln den 15–16 juni 2022. Konferensen om landsbygdspakten i Sverige ordnades av den svenska regeringen den 3–4 maj 2023 och där diskuterades hur landsbygdspakten kan användas för landsbygdsområdenas bästa.

Kommissionen samarbetar med Spanien som blir ordförandeland i EU 1 juli 2023 för att kunna anta slutsatser på ministernivå om en långtidsvision för landsbygdsområdena i EU. Tanken är att slutsatserna ska antas före årets slut och bygga på erfarenheter från de två år som visionen för landsbygdsområdena funnits. En särskilt viktig fråga är att titta på de åtgärder som planerats och genomförts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken för 2021–2027.

Högnivåforumet ordnas av det spanska ordförandeskapet och EU-kommissionen tillsammans med stödkontoret för landsbygdspakten. Vid högnivåforumet kan högt uppsatta politiker träffas och diskutera framtidens landsbygdsområden. På så sätt kan en diskussion starta i EU:s ministerråd och göra det lättare för medlemsländer som vill hjälpa landsbygdsområden att uppnå målen i visionen för landsbygden. Här är tanken att olika politiska instrument och strategier ska komplettera varandra i större utsträckning. 

Mål

  • Göra det möjligt för de ansvariga myndigheterna i medlemsländerna att diskutera med varandra hur de kan bidra till ministrarnas slutsatser om hur långtidsvisionen ska genomföras.
  • Dela erfarenheter av hur EU:s beslut och EU-finansiering bäst kan bidra till att uppnå de mål som det spanska ordförandeskapet prioriterar för landsbygdsvisionen, och hur landsbygdspakten här kan tillföra ett mervärde.
  • Föra en dialog med medlemsländerna om beslut och deltagande på olika nivåer för att ta hänsyn till intressenternas och invånarnas åsikter och utforma landsbygdspolitiken så att dessa kan agera inom ramen för landsbygdspakten.

200 personer deltar i forumet som framför allt vänder sig till beslutsfattare och myndigheter på EU-nivå och nationell nivå som ansvarar för EU-finansiering, särskilt på områdena jordbruk och sammanhållningspolitik. I forumet deltar också EU-nätverk och EU-initiativ, regionala och lokala myndigheter, olika intressenter, organisationer från det civila samhället och akademiska institutioner som är verksamma på de områden som diskuteras vid mötet. Alla länder ska få möjlighet att delta.

21 APRIL 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • landsbygdsregion | landsbygdsutveckling
  • onsdag 27 september 2023, kl. 19.00 - fredag 29 september 2023, kl. 18.30 (CEST)
  • Spanien

Praktisk information

När
onsdag 27 september 2023, kl. 19.00 - fredag 29 september 2023, kl. 18.30 (CEST)
Var
El Parador, Siguenza
Spanien
Språk
engelska

Liknande evenemang