Skip to main content
Rural Vision
Konference a summity

Formování budoucnosti venkovských oblastí

Fórum o politice venkova na vysoké úrovni 

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU (LTVRA) a Pakt pro venkov vzbudily na evropské úrovni značnou politickou pozornost již od svého vyhlášení v roce 2021. Unijní orgány, jako je Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) nebo Výbor regionů (VR), zaujímají k této klíčové iniciativě týkající se budoucnosti evropských venkovských oblastí svá stanoviska a postoje.

Tato dynamika se projevuje i v členských státech, které zkoumají, jak se co nejlépe do vize a paktu pro venkov zapojit a jak přispět k jejich realizaci. Na dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti poukazuje i Rada Evropské unie ve svých závěrech k osmé zprávě o soudržnosti z 2. června 2022 a v závěrech k biohospodářství z 25. dubna 2023.

Pakt pro venkov představuje rámec, v němž probíhá spolupráce mezi orgány a zúčastněnými stranami na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. K dosažení společných cílů dlouhodobé vize přispívá tím, že v záležitostech venkova usnadňuje interakci mezi veřejnými orgány, občanskou společností, podniky, akademickou obcí a občany. Pakt, který byl vyhlášen v prosinci 2021, společně vypracovaly orgány EU, zúčastněné strany a členové společenství Paktu pro venkov. Jeho konečný návrh byl pak schválen na 1. konferenci o Paktu pro venkov ve dnech 15.–16. června 2022. Diskuze o tom, co by se mělo ve prospěch venkovských oblastí v kontextu Paktu dělat, probíhala na konferenci o Paktu pro venkov ve Švédsku, kterou ve dnech 3.–4. května 2023 pořádala tamní veřejná správa.

Komise spolu s budoucím španělským předsednictvím Rady Evropské unie zkoumá možnosti, jak přijmout do konce roku 2023 závěry Rady ohledně dlouhodobé vize pro venkovské oblasti EU, přičemž vychází ze zkušeností získaných během prvních dvou let uplatňování této vize, zejména pak z hodnocení opatření prováděných a plánovaných v rámci společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti na období 2021–2027.

Fórum o politice venkova na vysoké úrovni se rozhodly uspořádat španělské předsednictví Rady Evropské unie a Evropská komise společně s podpůrných úřadem pro Pakt pro venkov. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak dostat klíčové politické aktéry k jednomu stolu a pokročit v politickém programu pro budoucnost venkovských oblastí, připravit základ pro plodnou diskusi v Radě EU a podpořit členské státy, aby svými opatřeními uvolnily potenciál venkovských oblastí při dosahování cílů LTVRA. Dosáhne se tím větší doplňkovosti mezi různými politickými nástroji a strategiemi. 

Cíle

  • Umožnit předávání politických zkušeností na vysoké úrovni mezi vnitrostátními orgány s cílem přispět k závěrům Rady EU ohledně provádění programu LTVRA.
  • Vyměňovat si zkušenosti o tom, jak mohou politiky a fondy EU co nejlépe přispět k dosažení vize pro venkov v klíčových prioritních oblastech politiky španělského předsednictví Rady EU, a prozkoumat, jakou přidanou hodnotu může Pakt pro venkov přinášet.
  • Navázat dialog se členskými státy ohledně možností posíleného rámce víceúrovňové správy a participativní struktury, jež umožní získat názory venkovských subjektů a příslušných zúčastněných stran a zlepšit koncepci politik v oblasti venkova, aby bylo možné přijímat v rámci Paktu pro venkov opatření.

Na fóru se sejde 200 účastníků, především z řad tvůrců politik a zástupců veřejných orgánů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni ze všech 27 členských států, kteří se podílejí na řízení finančních prostředků EU, zejména společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti EU. Rovněž se počítá s účastí zástupců sítí a iniciativ EU, regionálních a místních orgánů, skupin zúčastněných stran, organizací občanské společnosti a akademických institucí, které se zabývají oblastmi politiky, jichž se akce týká. Při organizaci se dbalo na to, aby měly všechny země na fóru rovnoměrné zastoupení.

21. DUBNA 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Stáhnout
  • venkovský region | rozvoj venkova
  • středa 27. září 2023, 19:00 - pátek 29. září 2023, 18:30 (CEST)
  • Španělsko

Praktické informace

Kdy
středa 27. září 2023, 19:00 - pátek 29. září 2023, 18:30 (CEST)
Kde
El Parador, Siguenza
Španělsko
Jazyky
angličtina

Související akce