Gå til hovedindholdet
Rural Vision
Konferencer og topmøder

Landdistrikternes fremtid i støbeskeen

Forum på højt plan for landdistriktspolitik 

Siden lanceringen i 2021 har den langsigtede vision for EU's landdistrikter og pagten for landdistrikterne fået politisk momentum på EU-plan. EU-institutioner som Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget (RU) har udarbejdet udtalelser og udtrykt deres holdning til disse vigtige initiativer vedrørende de europæiske landdistrikters fremtid.

Dette EU-momentum bevæger sig nu i retning af medlemslandene, der er ved at undersøge, hvordan de bedst kan bidrage til visionen og pagten for landdistrikterne. Rådet for den Europæiske Union henviste den 2. juni 2022 til visionen for EU's landdistriketer i sine konklusioner i den 8. årsrapport for Samhørighedsfonden og har også henvist til visionen i sine konklusioner om bioøkonomien, som blev vedtaget den 25. april 2023.

Pagten for landdistrikterne er rammen for samspillet mellem myndigheder og interessenter på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Den bidrager til at nå de fælles mål for den langsigtede vision, fordi den letter samarbejdet om landdistriktsspørgsmål mellem de offentlige myndigheder, civilsamfundet, erhvervslivet, den akademiske verden og borgerne. Pagten, der blev lanceret i december 2021, er blevet udviklet sammen med EU-institutionerne og en række interessenter og medlemmer af forummet for landdistriktspagten, og det endelige forslag blev godkendt på den 1. konference om pagten for landdistrikterne den 15.-16. juni 2022. Årets konference om landdistriktspagten afholdes i Sverige af de svenske statslige myndigheder den 3.-4. maj 2023 og giver mulighed for at udveksle viden om, hvordan man skal handle til gavn for landdistrikterne inden for rammerne af pagten for landdistrikterne.

Kommissionen undersøger sammen med det kommende spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union muligheden for at vedtage Rådets konklusioner om den langsigtede vision for EU's landdistrikter ved udgangen af 2023. Her vil man tage udgangspunkt i erfaringerne fra de første to år af implementeringen af visionen for landdistrikterne, bl.a. statusopgørelsen over de gennemførte og planlagte initiativer under den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken for 2021-2027.

Forummet på højt plan for landdistriktspolitikken organiseres af det spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen sammen med støttekontoret for pagten for landdistrikterne. Forummet er en virkelig god lejlighed til at samle centrale politiske aktører om at fremme den politiske dagsorden for landdistrikternes fremtid, forberede en nyttig debat i Rådet for Den Europæiske Union og understøtte medlemslandene i at tage initiativ til at udnytte landdistrikternes potentiale med hensyn til at nå målene i landdistriktsvisionen. Det vil desuden medvirke til, at forskellige politiske instrumenter og strategier kommer til at supplere hinanden bedre. 

Formålet med forummet

  • Forummet skal gøre det muligt at for de nationale myndigheder at udveksle politikker på højt plan og dermed bidrage til Rådets konklusioner om gennemførelsen af landdistriktsvisionen.
  • Forummet skal bruges til at udveksle erfaringer om, hvordan EU's politikker og midler bedst muligt kan bidrage til at virkeliggøre visionen for landdistrikterne på de centrale områder, som det spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union prioriterer. Desuden skal det at se på, hvordan pagten for landdistrikterne kan tilføre EU merværdi.
  • Forummet skal etablere en dialog med EU-landene om bedre rammer for forvaltning på flere niveauer og demokratisk deltagelse. Det skal ske ved at lytte til landdistrikternes aktører og forskellige interessenter og udforme bedre politikker for landdistrikterne, så de kan handle inden for rammerne af pagten for landdistrikterne.

På forummet vil der være 200 deltagere, primært politiske beslutningstagere og offentlige myndigheder på EU-plan og fra alle 27 medlemslande, der er involveret i forvaltningen af EU-midler, navnlig inden for EU's fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitik. Desuden vil der på en geografisk afbalanceret måde være deltagelse af repræsentanter for EU-netværk og -initiativer, regionale og lokale myndigheder, interessentgrupper, civilsamfundsorganisationer samt akademiske institutioner, som arbejder med forummets politikområder.

21. APRIL 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • landregion | udvikling af landdistrikter
  • onsdag 27. september 2023, 19:00 - fredag 29. september 2023, 18:30 (CEST)
  • Spanien

Praktiske oplysninger

Hvornår
onsdag 27. september 2023, 19:00 - fredag 29. september 2023, 18:30 (CEST)
Hvor
El Parador, Siguenza
Spanien
Sprog
engelsk

Relaterede arrangementer